UTBILDNING
MARKNADSFÖRING MED (MOBIL) FILM
 
För t ex chefer, ledare, företagare, kommunikatörer, HR, team, kommuner, organisationer, m fl. 
Halv eller heldag. Minst 5, max 20 pers. Riktpriser: Ca 1000 - 1500 kr/ person  beroende på resor, förberedelser, research, mm.

INSPIRIATIONSFÖRELÄSNINGAR
-VIDEO CV: SÖK ARBETE & MARKNADSFÖR DIG MED RÖRLIG BILD
-PERSONLIGT VARUMÄRKE: FRÅN JAGET TILL JA'ET
-REKRYTERING: EN PROCESSES I FÖRÄNDRING
-MARKNADSFÖRING MED MOBILFILM
För t ex företag, arbetsmarknadsenheter, företag, organisationer, fackförbund, skolor, utbildningsföretag, m fl.
30-90 minuter. Riktpris: ca 5 000-15 000 kr  beroende på sammanhang, antal tillfällen, mm.  

KONSULT
MARKNADSFÖRINGINSATSER, KONCEPTUTVECKLING, MODERATOR, MM
Riktpris: ca 1200 kr timme, beroende på sammanhang, syfte & mål, antal tillfällen, mm.
Mobilfilmning: 1000 kr/ timme vid filmning, 800 kr/ per minut klippning.

FÖR PRIVAT PERSONER SOM VILL INVESTERA I SIG SJÄLVA
ATTRAMERA KARRIÄR BAS: Vägledning, rådgivning och coachning: 5 tillfällen a 60 min: 4 000 kr.
ATTRAMERA VIDEO-CV: 30-90 sekunder. Manus, filmning och redigering. 5 000 kr.  
ATTRAMERA KARRIÄR PRO: 5 timmars coachning, Video CV 30-90 sekunder samt LinkedIn-optimering: 10 000 kr

ALLA PRISER EX MOMS OCH EFTER OFFERT
LEVERANSSÄTT - IRL ELLER URL - EFTER ÖVERENSKOMMELSE