UTBILDNINGAR ( Halv- eller heldag) 
För chefer, ledare, företagare, kommunikatörer, HR, team, kommuner, organisationer, m fl.
-MARKNADSFÖRING MED (MOBIL) FILM
-MARKNADSFÖRING MED DISC (FÄRGFILM).

För arbetsmarknadsenheter, omställnings- och matchningsverksamheter, Arbetsförmedling, fackförbund, m fl
-VIDEO CV: SÖK ARBETE & MARKNADSFÖR DIG MED RÖRLIG BILD


UTBILDNING + WORKSHOP (2 heldagar) 
För chefer, ledare, företagare, kommunikatörer, HR, team, kommuner, organisationer, m fl.
-SKAPA DIN VERKSAMHETSFILM MED (MOBIL) FILMINSPIRATIONS FÖRELÄSNINGAR (30-90 minuter)

FILM: Social videos, mobilfilm och konceptutveckling.

MARKNAD: Marknadsföring, sociala medier strategier och LinkedIn.

HR, JOBB & KARRIÄR: Rekryteringsprocesser, employer branding, video-CV och modernt jobbsökande.

AFFÄRSUTVECKLING: Nyföretagande, försäljning DISC och personlig utveckling.