HEL- OCH HALVDAGSUTBILDNINGAR
För chefer, ledare, företagare, kommunikatörer, HR, team, kommuner, organisationer, m fl.
-"Attramera: Marknadsföring med (mobil) film".
-"Attramera: DISC - Förstå våra beteende".

För arbetsmarknadsenheter, omställnings- och matchningsverksamheter, Arbetsförmedling, fackförbund, m fl 
-"Video-CV - sök arbete och marknadsför dig med rörlig bild".
-"Modernt jobbsökande - Attrahera din arbetsgivare".


INSPIRATIONS FÖRELÄSNINGAR (30-90 minuter)

FILM: Social videos, mobilfilm och konceptutveckling.

MARKNAD: Marknadsföring, sociala medier strategier och LinkedIn.

HR, JOBB & KARRIÄR: Rekryteringsprocesser, employer branding, video-CV och modernt jobbsökande.

AFFÄRSUTVECKLING: Nyföretagande, försäljning DISC och personlig utveckling.