UTBILDNING
MARKNADSFÖRING MED (MOBIL) FILM
 
För t ex chefer, ledare, företagare, kommunikatörer, HR, team, kommuner, organisationer, m fl. 
Halv eller heldag. Minst 5, max 20 pers. Riktpris: Ca 1200 kr/ person beroende på resor, förberedelser, research, mm.

INSPIRIATIONSFÖRELÄSNINGAR
-VIDEO CV: SÖK ARBETE & MARKNADSFÖR DIG MED RÖRLIG BILD
-PERSONLIGT VARUMÄRKE: FRÅN "JAGET" TILL "JA'ET"
-REKRYTERING: NÄR DU FÖRSTÅR PROCESSEN, FÖRSTÅR DU RESULTATET
-MARKNADSFÖRING MED MOBILFILM
För t ex företag, arbetsmarknadsenheter, företag, organisationer, fackförbund, skolor, utbildningsföretag, m fl.
30-60 minuter. Riktpris: ca 5 000 kr beroende på sammanhang, antal tillfällen, mm.  

KONSULT/ FILMARE
MARKNADSFÖRINGSINSATSER, KONCEPTUTVECKLING, MODERATOR, PROGRAMLEDARE, MM
Riktpris:1200 kr timme, beroende på sammanhang, syfte & mål, antal tillfällen, mm.
Mobilfilmning pris: 1000 kr/ timme vid filmning, 800 kr/ per minut klippning.

COACHING
FÖR DIG SOM VILL INVESTERA I DIN EGNA KARRIÄR OCH YRKESUTVECKLING
ATTRAMERA KARRIÄR BAS: Vägledning, rådgivning och coachning:
Pris: 800 kr/ tim eller 5 tillfällen a 60 min: 3 200 kr.
ATTRAMERA VIDEO-CV: 30-90 sekunder. Manus, filmning och redigering av ditt video CV. 5 000 kr.  
ATTRAMERA KARRIÄR PRO: 5 timmars coachning, eget video CV 30-90 sekunder samt LinkedIn-optimering: 10 000 kr

ALLA PRISER EX. MOMS