KOMMANDE ÖPPNA TILLFÄLLEN

Just nu planerar jag för 2023... Stay tuned!


 ----- VARNING ----- 
De som lyssnat på mig har upplevt vissa bieffekter.

-Kraftigt ökat mod och självförtroende, "jag vågar mer nuförtiden"
-Beroende,"efter Kalles kurs kan jag inte sluta göra videos!"
-ROI, "varje dag får min verksamhet nån form av kickback från Kalles tips"
-Ångest, "fasiken, varför lyssnade jag inte på Kalle tidigare!?"
-Visdom, "nu fattar jag äntligen hur allt hänger ihop".

BOKA MIG
kalle@attramera.se - 0725313171

FEEDBACK FRÅN UTBILDNINGAR/ FÖRELÄSNINGAR

Brenderup, 20 september, Heldagsutbildning "Marknadsföring med [mobil] film"
2 halvdagar, Marknadsföring med mobilfilm, Gotlands Besöksnäring, mars 2022
Belysningsbranschen, "Marknadsföring md mobilfilm", december 2021
E.ON Halvdags workshop, DISC analys, Oktober 2021
Öppen kurs, MINC, Mobil marknadsföring September 2021
Serie, 3 föreläsningar om modernt jobbsökande. Nov 2021
Omdöme Kurs Mindpark, HBG för kulturarbetare
Heldagsutbildning Businessport Staffanstorp, 30/9 2020
Egen, öppen utbildning för 8 deltagare, 7 feb i Lund
Heldagsutbildning TEPE, 17 juni 2020
Trygghetsrådet - TRR, Syd, 26 nov, heldagsutbildning "Söka arbete med Video CV"
Familjen Helsingborg, november 2019, heldagsutbildning för 20 st företagare
Trelleborgs Kommun, Heldagsutbildning
AXIS LUND, Heldagsutbildning
Försäljningsutbildning DISC, Familjen Helsingborg
3M Peltor, heldagsutbildning Marknadsföring Mobilfilm, 16 maj.
TRR, Helsingborg, Heldagsutbildning film, 25 april
Trygghetsrådet, TRR - SYD, 26 mars, "Söka arbete med VideoCV"
Familjen Helsingborg, mars 2019
Omdömme, Malmö Citysamverkan Mars 2019
Handelskammaren, Mars 2019
DOIT Ystad, Februari. Rekordnöjdhet!!
DOIT, Ystad januari.
Heldagsutbildning Filma med mobilen, Destination Kalmar, 22 jan 2019
Halvdags utbildning, Mobil Filmteknik, Sensus 17 jan 2019
Employer Branding, Halvdags utbildning på Akademi Båstad 9 jan/ 2019
3 timmars inspirationsföreläsning, Akademi Båstad 22 nov
Utvärdering Familjen Helsingborg 13 nov 2018
Gästlärare, Akademi Båstad, 19 nov.
Gästlärare Akademi Båstad, okt 2018
Ett svar från TRR oktober 2018
Feedback, Unionen, September 2018
Utvärdering från Familjen Helsingborg, våren 2018